Tammerfors universitet firar i år 90 år, och 50 år har gått sedan ämnet nordisk filologi fick sin första professur i början av år 1965. Den första professorn i ämnet var Björn Pettersson.

Universitetet, som grundades i Helsingfors år 1925 kallades till en början Kansalaiskorkeakoulu (medborgarhögskolan) och fem år senare Yhteiskunnallinen korkeakoulu (samhälleliga högskolan). År 1960 flyttade högskolan till Tammerfors och blev snart ett tvärvetenskapligt universitet. Därför ändrades också namnet till Tammerfors universitet år 1966.

Över åren har tyngdpunkterna inom läroämnet nordiska språk varierat. I dag profilerar sig studieprogrammet nordiska språk med samhällsinriktad språk- och textforskning.

Professor Mona Forsskåhl berättar att studenterna förutom de nordiska språken får studera nordiska kulturer och samhällsförhållanden, språkkontakt, språklig variation, språkpolitik och retorik. Inom skrivundervisningen och översättningen fokuserar man på samhälleligt relevanta textgenrer och ett funktionellt tänkande. Studenterna uppmuntras att erövra det svenskspråkiga och nordiska och göra det till sitt.

– Redan under studierna får studenterna ta steget ut i samhället och lära känna institutioner med betydelse för det svenska och nordiska. Som ett led i detta sänder vi t.ex. gärna ut våra studenter till gymnasier i regionen för att berätta om nordistiken, om studier i svenska och om nordisk kultur. Besöken har rönt stor uppskattning både från skolans och från studenternas egen sida.

I mars ordnades ett festseminarium då inbjudna talare bland annat diskuterade de nordiska språkens och svenskans betydelse i det finska samhället.