Första föredraget under mötet höll Pan Farmakis från Justisdepartementet i Norge, och med sin presentation av den nya, mycket liberala, norska personnamnslagen fick han debatten om hur namnlagstiftningen ska se ut, att ta fart. De isländska och färöiska personnamnslagarna framstod i kontrast till den norska (och även svenska och danska) som väldigt konservativa. Ett viktigt krav på ett isländskt namn är att det måste gå att böja i alla kasusformer.

Tomas Hedberg från Språkrådet i Sverige höll ett mycket intressant föredrag om persontecken inom teckenspråket, där man fick en insikt i hur persontecken skapas och att de ofta är unika. Väldigt intressant var också Nuka Møllers föredrag om grönländsk namnlagstiftning där man fick en inblick i det fascinerande grönländska namnskicket.

Mikael Reuters föredrag om Svenska ortnamn i Finland i internationellt perspektiv gav upphov till en debatt om användning av kinesiska namn (exonymen Peking eller transkriptionen Beijing) samt om svenska namn på orter i andra språkområden (Venedig för Venezia).

Johanna Lehtonen från Helsingfors stadsplaneringskontor diskuterade praktiska problem med ortnamn och tvåspråkighet och Kaarina Vuolab-Lohi från Forskningscentralen för de inhemska språken talade om samiska ortnamn i Finland och Norge.

Slutligen diskuterades ett förslag till ett uttalande om gemensamma riktlinjer för namnlagstiftning och namnvård. Förslaget publiceras här intill.

En stor del av föredragen under språkmötet kommer att publicreas i Språk i Norden 2008, som utkommer till sommaren.

I samband med mötet hölls även ett internt nätverksmöte för de nordiska språknämnderna, där mer praktiska språkvårdsfrågor (t.ex. språk­databaser, språkrådgivning och språknämndernas tidskrifter) diskuterades.