Fråga: Vad ska jag använda för svenskt ord för finskans lähiruoka?

Svar: De uttryck som används i svenskan är lokalt producerad mat, regionalt producerad mat. Livsmedel kan också vara närodlade. Livsmedel och andra produkter kan vara närproducerade.