Fråga: Mitt stavningsprogram reagerar ibland på ord som jag är säker på att jag har stavat rätt. Vad är det för fel på dem?

Svar: Alla stavningsprogram måste utgå från någon form av ordlista som ger rätt former av orden. Språket är så pass komplext, och ger oss i princip så många möjligheter att skapa nya ord eller sammansättningar, att ett program inte kan förväntas hålla jämna steg. När det uppenbarar sig röda streck under ett ord i textbehandlingsprogrammet kan man göra följande kontroller för att reda ut om man har överlistat sin stavningskontroll:

• Högerklicka på ordet. Det visar vad stav­nings­­kontrollen reagerar på. Om programmet föreslår alternativ som inte alls passar in i sammanhanget eller säger att det inte har några stavningsförslag beror det troligen på att det aktuella ordet saknas i programmet.

• Slå upp ordet i en ordbok eller på webben. Om du får många relevanta träffar på nätet eller om ordet rentav finns i en ordbok tyder det också på en lapsus i programmet. Till exempel specialtermer hör till avdelningen ord som inte alltid känns igen av stavnings­kontrollen.

Ord som programmet inte känner igen men som återkommer ofta i skrivarbetet, kan man lägga till i stavningskontrollens ordlista. Då slipper man få en varning varje gång man skriver ordet.