Vad säger språket i tidningsannonser om språkbruket och språkets utveckling? I fem delstudier analyserar professor Marika Tandefelt svensk språkutveckling under 1900-talet genom att studera tidningsannonser som varuhusen Stockmann i Helsingfors och NK (Nordiska Kompaniet) i Stockholm har publicerat. Hur förändras språket i tidningsannonserna i jämförelse med den allmänna språkutvecklingen? Är annonsspråket mer formellt och skriftspråkligt eller mer talspråkligt än språket inom andra genrer? Förändras språket i olika takt i Sverige och Finland?

Studierna visar bl.a. hur rättstavningsreformen 1906 långsamt börjar tillämpas i annonsspråket, dvs. hur man började våffeljärn i stället för woffeljern, eller rött i stället för rödt . Man får också läsa om när voro blev var, d.v.s. när verben förlorade sin pluraländelse i annonserna. En studie om tilltalet i annonserna visar hur varuhusen så småningom börjar dua sina kunder, först i annonser riktade till ungdomar. En studie om balansen mellan olika ordklasser visar att adjektiven genomgående är vanliga i de båda varuhusens annonser, medan verb förekommer mer sparsamt. Den sista studien handlar om hurdana adjektiv som används.

 

Marika Tandefelt: Prima vara! Språk- och stilhistoriska studier i finlandssvenska och svenska varuhusannonser under 1900-talet. 221 sidor, 2013.