I maj ordnades ett namnforskarsymposium i Hapsal i Estland. Temat var Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet och Hapsal med sin estlandssvenska historia var värd för symposiet. Symposietemat välkomnade föredrag om kulturella kontakter också från andra områden än just Östersjöområdet och hade inspirerat till föredrag om nutida och historiska kontakter, om individuella och mer utbredda kontakter, om kontakter bland annat mellan kvänskan, norskan och finskan, finskan och svenskan, svenskan och estniskan samt lågtyskan och norskan. Förutom kulturella kontakter hos ortnamn och personnamn behandlades också kulturella kontakter hos fartygsnamn.

På programmet stod utöver föredrag också en exkursion längs den estlandssvenska kusten under guidning av Uile Kärk-Remes, ordförande för det svenska kulturrådet i Estland och ett besök på Aibolands museum, ett museum över estlandssvenskarnas historia. Konkreta exempel på kulturella kontakter mellan det estniska och det svenska i området kring Hapsal är vägskylt­ar med både estniska och svenska ortnamn.

Symposiet var Nornas (Nordiska samarbetskommittén för namnforskning) 37 symposium och sammanlagt deltog ett trettiotal nordiska namnforskare. Arrangörer var Terhi Ainiala och Leila Mattfolk från Forskningscentralen för de inhemska språken i samarbete med Marianne Blomqvist.