Den 1 januari 2010 minskade åter antalet kommuner i Finland. Tio kommuner berördes denna gång av kommunsammanslagningarna och fyra nya kommuner bildades. Lovisa, Pernå, Strömfors och Liljendal slogs samman till en ny storkommun med namnet Lovisa stad (Loviisan kaupunki), Norrmark slogs ihop med Björneborg till Björneborgs stad (Porin kaupunki), Ylämaa och Villmanstrand bildade Villmanstrands stad (Lappeenrannan kaupunki) och Himango och Kalajoki bildade Kalajoki stad (Kalajoen kaupunki).
  
Även om Pernå, Strömfors, Liljendal, Norrmark, Ylämaa och Himango därmed försvann som namn på kommuner har varken orterna eller namnen i sig försvunnit. Till exempel finns Kuggoms folkhögskola och Lurens sommarteater fortsättningsvis i Pernå. Likaså talar man bl.a. om Liljendals kyrka och Strömfors kyrka. Namnen kan och bör fortsättningsvis användas som namn på de områden och den centralort på området som de tidigare har benämnt. Likaså talar man fortfarande om Pernåbor, Liljendalsbor och Strömforsbor.