Helsingfors bokmässa arrangeras i år den 24–27 oktober.

Språkbruk är som vanligt på plats i den finlandssvenska tidskriftsmontern (7g35). Institutet för de inhemska språken deltar i monter 6h87. Välkommen!

Den språkintresserade bjuds på ett digert program och många intressanta diskussioner.

Fredagen den 25 oktober

Tottiscenen kl. 12.30–13.00: Från lapp(ar) till nätet

Caroline Sandström presenterar processen med överföringen av Ordbok över Finlands svenska folkmål till webben. Intervjuare Wivan Nygård-Fagerudd.

Edith Södergran-scenen kl. 17.30–18.00: Finlandismerna i SAOL

Samtal med akademiledamoten Sture Allén och Språkbruks Charlotta af Hällström-Reijonen om finlandismer i SAOL. Intervjuare Cita Reuter.

Tottiscenen kl. 18.00–18.30: ”Han bodde där på Josafatinkatu, helt nära Borgbacken”

Doktoranden Maria Vidberg intervjuas om sin forskning kring bruket av ortnamn i Helsingfors. Det handlar om helsingforsares bruk av svenska och finska namn, slang, variation, åsikter och attityder. Intervjuare Wivan Nygård-Fagerudd.

Söndagen den 27 oktober

Tottiscenen 10.30–11.00: Dialekter i går och i dag

Ett samtal om dialekter i går och i dag med Margareta Svahn (Uppsala universitet) och Caroline Sandström (Ordbok över Finlands svenska folkmål). Intervjuare Wivan Nygård-Fagerudd.

Edith Södergran-scenen kl. 16.00–16.30: Begripligt myndighetsspråk

Pirkko Nuolijärvi och Eivor Sommardahl om klarspråk och myndighetsspråk. Nuolijärvi är ordförande för klarspråksgruppen vid Undervisnings- och kulturministeriet. Sommardahl är språkvårdare med myndighets- och författningsspråk som specialitet. Intervjuare Janina Orlov.