Språkinstitutets svenska avdelning bidrar från och med december 2013 med språkspalten Ordagrant i Hufvudstadsbladet. Språkspalten speglar de olika verksamheter som finns på svenska avdelningen, dvs. språkvård, namnvård och dialekter. Spalterna publiceras också på Språkinstitutets webbplats.

Institutets forskare diskuterar också språk i Radio Vegas Experttimmen cirka en gång i månaden.