Fråga: Hur förkortar man miljoner och miljarder?

Svar: Vi rekommenderar mn respektive md enligt Svenska skrivregler. Förkortningen milj. för miljoner ska helst inte användas, eftersom den kan tolkas som både miljoner och miljarder.