Är det faktiskt sant att språkvårdarna, såsom Mikael Reuter skriver i Språkbruk 4/2005, spiller tid på att bestämt ”avråda” språkbrukarna från pluralformen ”media”?

Då begriper jag blott allt för väl att det barkar åt skogen.

Sing. ”medium” och plur. ”media” är inte mer osvenska än jag. Mikael Reuter och hans läsare rekommenderas slå upp senaste SAOL, där den ”osvenska” pluralformen har sin givna plats.

Fröjda er hellre åt att ni lärt känna en publicist som ”snajar” ordet  och vet skillnad mellan ental och flertal!

Jag tänker också framdeles göra skillnad mellan sing. ”forum” och plur. ”fora”. Vore bådadera ”forum” skulle jag riskera oförståelse. (Också här är SAOL med mig.)  Samma sak med ”narkotikum” och ”narkotika”.

Bästa redaktion för Språkbruk! Problemen i språkvården är helt andra än latinsk deklination. De är  mirabile dictu  rentav värre.

Reuter och kollegerna har kolossala försummelser att ta igen.

Det är säkert just därför det känns roligare att ironisera över min ringa person.

Kim Peter Johansson


Svar:

Ja, det är faktiskt sant att språkvårdarna avråder från den latinsk-engelska formen media, trots att den upptas som andrahandsform i SAOL. Det finns som bekant två goda skäl till detta.

För det första har vi sedan gammalt ett fast mönster för hur ord på -ium böjs på svenska. Vem skulle komma på tanken att fråga hur många ”gymnasia” det finns i Helsingfors eller var man kan bedriva ”studia” i nordiska språk?

För det andra medför användningen av media att man förlorar distinktionen mellan obestämd och bestämd form (mediermedierna). Detsamma gäller för övrigt den latinska pluralböjningen av till exempel forum och centrum. Även om fora och centra är alternativformer i SAOL kan man därför argumentera för böjningen ett forum, flera forum, de här forumen just med hänvisning till skillnaden mellan bestämd och obestämd form i plural. Att obestämd form lyder lika i singular och plural följer samma mönster som för andra svenska neutrer på konsonant: barn, bord, hus, tak. Sällan leder detta till oförståelse.

Visst finns det större problem än dessa i språkvården. Men det mesta i språket handlar ju om detaljer. Skulle vi inte spilla tid också på detaljerna så skulle det kanske barka åt skogen ännu mer än det gör nu.

Mikael Reuter