Gå till innehållet

från Skribent

Kim Peter Johansson

Större oro – färre ”baggisar”

Artiklar

Kim Peter Johansson

Kim Peter Johansson har läst Nalle Valtialas artikel i Språkbruk 2/2012, "Ental blir flertal – några reflexioner om språklogik". Här kommer han med några invändningar.

Medier?

Artiklar

Kim Peter Johansson, Mikael Reuter

Är det faktiskt sant att språkvårdarna, såsom Mikael Reuter skriver i Språkbruk 4/2005, spiller tid …

Så vi behöver inte förstå varandra då?

Artiklar

Kim Peter Johansson, Mikael Reuter

Ett bidrag till insikten om behovet av språkvård