Det pågår en tendens att tilldela den så kallade tredje sektorn, dvs. föreningar, frivilligorganisationer m.m., en allt större betydelse vid samhällsinsatser. Resultatet av en sådan social nyorganisation benämns medborgarsamhället (fi. kansalaisyhteiskunta). Detta kan också definieras som ett samhälle där självständiga medborgare organiserar sig frivilligt. Begreppet tycks vara särskilt populärt i Finland, men ordet förekommer också i Sverige.

Ett annat ord som tycks vara övervägande finländskt är medborgarrörelse. I Sverige talar man allmänt om folkrörelse, men det ordet avser en bredare rörelse än vad det finska kansalaisliike i allmänhet står för. Ofta kan därför kansalaisliikkeet bäst översättas med föreningar och organisationer, om det är det som avses.