I motiveringen till priset sägs att Susanne Ringell är en mångsidig konstnär som har skrivit noveller, kortprosa, prosadikter, dramatik, hörspel och filmmanus och gett ut en roman. Hon är en mästare i att med få ord, en ordskiss, fånga en stämning, en karaktär, en existentiell problematik, och hennes språk kännetecknas av lekfullhet samtidigt som det är både elegant och stringent.

Det var nu femtonde gången Hugo Bergroth-sällskapet delade ut sitt språkpris. Prissumman ställs till sällskapets förfogande av Svenska kulturfonden.

Språksporren tilldelades Susanne Ahlroth för hennes långvariga och envetna arbete för att starta och utveckla läsprojekt för svenska barn i Helsingfors och hela Finland och för att ge barn och unga tillgång till läsupplevelser och litteratur på svenska. Språksporren har tidigare utdelats sju gånger.

Hugo Bergroth-sällskapet stiftades 1992 för att främja och vårda det svenska språket i Finland. Sällskapet har 18 ledamöter. Den årligen återkommande språkvårdsdagen arrangeras i anslutning till språkmannen Hugo Bergroths födelsedag den 18 maj i samarbete med Hanaholmen – kulturcent­rum för Sverige och Finland och Forsknings­centralen för de inhemska språken. Dagen samlade i år cirka 220 deltagare.