Fråga: Ska det heta mångfasetterad med s eller mångfacetterad med c?

Svenska Akademiens ordlista anger mångfasetterad med s som normalform. Mångfacetterad med c är en variant som rekommenderas i andra hand, vilket anges med förkortningen äv.: mångfasetterad äv. mångfacetterad. Märkligt nog betraktas däremot stavning med s och stavning med c som likvärdiga alternativ när det gäller själva ordet fasett/facett och avledningar av detta ord samt sammansättningar med ordet som förled. Det står fasett el. facett, fasetterad el. facetterad, fasettslipning el. facettslipning osv. SAOL är alltså inte helt konsekvent i detta fall.