Fråga: Heter det lite grand eller lite grann?

Svar: Substantivet grand betyder enligt Svensk ordbok ’liten partikel’, men det används också allmännare om en obetydlig mängd eller tidsrymd. I Bibeln talas det om att se grandet i sin broders öga, och om en mycket lat person kan vi säga att han aldrig gör ett skapandes grand. Uttrycket lite grand hör också hit; sitt ner och vila dig lite grand. Men vi kan lika gärna använda den vardagliga varianten lite grann – i själva verket är den varianten vanligast av en titt på webben att döma. I Sverige säger man också lite granna och lite granne, och i finlandssvensk dialekt finns formen lite granda.