Anne Marie Bjerg, dansk översättare och författare, har belönats med ett nyinstiftat nordiskt översättarpris om 50 000 svenska kronor. Priset, som delas ut av Letterstedtska föreningen, ges för förtjänstfull översättning mellan de nordiska språken. Antingen framhåller man enskilda litterära verk eller också åsyftas översättarens verksamhet i sin helhet. Att Bjerg får priset motiveras med att hon gjort en omfattande insats som översättare, som kännetecknas av ”kongenial trohet mot originalen och stor förmåga att förmedla det karakteristiska i olika stilar”. Priset kommer i fortsättningen att delas ut varje eller vartannat år.