Fråga: I vilken form ska vi skriva namnet på en byggnad som ska namnges efter en person med efternamnet Lampa – Lampas hus, Lampska huset, eller Lampaska huset?

Svar: Ett hus som uppkallas efter en person med namnet Lampa bör heta Lampaska huset (uttal: lamppaska). Vi kan jämföra det med andra liknande namn: en byggnad som fått sitt namn med utgångspunkt i efternamnet Bonde heter Bondeska palatset, efternamnet Sparre står bakom Sparreska palatset och bakom namnet Ugglaska huset står i sin tur efternamnet Uggla.