Fråga: Är det någon skillnad på kundservice och kundtjänst? Ska man tala om att förbättra kundservicen eller att förbättra kundtjänsten?

I många fall tycks kundservice och kundtjänst användas helt synonymt. Ändå finns det en nyansskillnad. Man kan kanske säga att service representerar en lägre abstraktionsnivå och mer handlar om tjänster i praktiken, det vill säga betjäning (till exempel dygnet-runt-service). För tjänst ger Svensk ordbok betydelsen ’serviceinrättning’ med exemplen kundtjänst, socialtjänst, tipstjänst, vädertjänst. Det finns också betydligt fler belägg på kontakta vår kundtjänst (alltså ‘inrättningen’) än på kontakta vår kundservice. Därför kan det vara bäst att tala om att förbättra kundservicen; det är ju fråga om den praktiska betjäningen. Mycket riktigt finns det också betydligt fler belägg på förbättra kundservicen än på förbättra kundtjänsten.