En liten komplettering till förteckningen på myndigheter som ingick i Språkbruk 3/1996:

Valtion opintotukikeskus/Statens studiestödscentral bör vara: Opintotukikeskus = Studiestödscentralen

korkeakouluneuvosto/högskolerådet utgår och ersätts av: korkeakoulujen arviointineuvosto = rådet för utvärdering av högskolorna