Språkrådets pris för ett klart och begripligt offentligt språk, Klarspråkskristallen, gick i år till Södertörns tingsrätt. Priset delades ut av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström på Språkrådsdagen i Stockholm den 11 maj. I motiveringen står det bland annat: ”Domstolen arbetar på ett föredömligt sätt med att löpande förbättra sina riktlinjer för domskrivning genom textanalyser och genom att undersöka hur mottagarna förstår domarna.” Tingsrätten sprider också sitt klarspråksarbete genom att föreläsa för andra domstolar och myndigheter.

– Vi har jobbat länge för att modernisera språket i domstolen. Vägen har inte varit spikrak, snarare krokig, och vi möter fortfarande en del motstånd för vårt sätt att skriva lagar. Därför är Klarspråkskristallen en fantastisk belöning, sade Petra Lundh, myndighetschef på Södertörns tingsrätt, i sitt tacktal.

Samiskan och namnforskningen fick pris

Det andra priset som ministern delade ut var minoritetsspråkspriset. Patricia Fjellgren fick minoritetsspråkspriset för sitt ”glädjefulla och professionella arbete med att återuppliva de samiska språken”.

Det tredje priset som delades ut var Erik Wellanders pris, som premierar forskning inom språkvård. Det gick till Staffan Nyström, professor i namnforskning vid Uppsala universitet, för hans betydelsefulla vetenskapliga arbete med namnvård, namnplanering och namnterminologi.

– Jag hoppas att det här priset innebär ett statuslyft för namnvården. Att vara namnvårdare är lika fint som att vara namnforskare, sade Nyström i sitt tacktal.

Erik Wellanders pris delades ut av professor emeritus Olle Josephson.