Fråga: Varifrån kommer kasko i ordet kaskoförsäkring? Är det en förkortning?

Svar: Nej, kasko är ingen förkortning, som man kanske kunde tro. Kasko (ett kasko, flera kaskon) kommer ursprungligen från spanskans casco ’huvudskål’, ’hjälm’ eller ’fartygsskrov’ och betyder i sjöförsäkringssammanhang ”värde av själva fartyget” (motsats cargo). En kaskoförsäkring är en försäkring av olika slags transportmedel, t.ex. fartyg, flygplan och bilar.