Fråga: Kan man använda karcinogen som substantiv och tala om en karcinogen eller ett karcinogen?

Endast pluralformen karcinogener (cancerframkallande ämnen) används substantiviskt. Det är den enda form som tas upp i Svenska Akademiens ordlista. Vill man använda singular måste man ty sig till adjektivet karcinogen och tala om ett karcinogent ämne.