Fråga: Ska den bestämda formen jubileet skrivas med eller utan accent?

Principen är att om grundformen skrivs utan accent ska inte heller böjningsformerna skrivas med accent. Grundformen jubileum saknar accent, och därför ska inte heller den bestämda formen jubileet ha det. Däremot heter det t.ex. kommittén och kaféet eftersom grundformen här är kommitté och kafé med accent.