Journalisten Jeanette Björkqvist fick årets Topeliuspris, som delades ut på Mediespråk 2017 i januari. Björkqvist fick priset bland annat för sina reportage om marginaliserade grupper i samhället.

– Det är en stor ära att få just det här priset, med tanke på vad Zacharias Topelius själv stod för. Han var ju inte endast en sagofarbror utan också engagerad i samhällsfrågor, säger Björkqvist.

I prismotiveringen står det bland annat att Björkqvist respektfullt lyfter fram människor och berättelser som annars inte skulle höras och att hennes reportage till och med åstadkommer politiska förändringar.

Vad är det som driver dig att skriva om de här frågorna?

– Journalistens nyfikenhet och en tro på att vi behöver höra alla människor, också dem som inte själva gör ett nummer av sig. Det må sedan gälla östeuropeiska romer, hemlösa, unga missbrukare, närståendevårdare eller andra som lever med konsekvenserna av beslut om fattas på helt andra samhälleliga plan. 

Topeliuspriset har delats ut sedan 1990, då Svenska folkskolans vänners Topeliuspris och Finlands Svenska Publicistförbunds publicistpris slogs ihop till det nuvarande Topeliuspriset.