Jamima Löfström har tidigare arbetat med företagskommunikation, rapportering och nordiskt samarbete inom olika företag och organisationer. Hon har också jobbat som språkvårdare på Svenska avdelningen vid dåvarande Forskningscentralen för de inhemska språken, då hon bland annat var redaktionssekreterare för Språkbruk och sekreterare i Svenska språknämnden.

Löfström är språkvetare till utbildningen och har studerat nordiska språk och finska. Även om språkvård inte ingår i hennes nya arbetsuppgifter uppskattar hon att indirekt få främja bland annat språkvården och arbetet med ordböcker som görs på Språkinstitutet.

– Jag ser fram emot att jobba med frågor som är viktiga för mig. Dessutom kommer jag att jobba både på svenska och finska och samarbeta med folk inom hela organisationen, vilket alltid är intressant.