Fråga: Heter det fara med osanning eller fara fram med osanning?

Det heter fara med osanning.