Föreningarna Nordens Förbund och Snöball Film har tilldelats Nordiska ministerrådets pris för goda språkverktyg. Båda vinnarbidragen är innovativa webbplattformer som ska styrka barn och ungas språkförståelse i Norden. Den totala prissumman är 500 000 DKK.

Föreningarna Nordens Förbund belönas för Norden i Skolan, en digital undervisningsplattform för lärare och elever. Enligt bedömningspanelen är Norden i Skolan ett ambitiöst, visionärt och både språkmässigt och pedagogiskt väl genomtänkt webbprojekt. Plattformen innehåller flera olika genrer och kreativa element och integrerar de nya medierna på ett sätt som tilltalar barn och unga.

Det andra vinnarbidraget, Snöball Films webbplats Nordiskesprak.net, är uppbyggd av korta filmer och aktiverande texter som utarbetas av och för ungdomar i de olika nordiska länd­erna. Enligt bedömningspanelen kan webbplats­en bidra till att stärka de ungas förståelse av talad danska, norska och svenska – ett kompetensområde bland unga som i den stora internordiska språkundersökningen 2005 konstaterades vara en särskild utmaning.

Vinnarna offentliggjordes på den nordiska språkkonferensen i Köpenhamn i oktober. Konferensen avslutade den nordiska språkkampanj, som pågått sedan 2010 med syftet att bredda barn och ungas förståelse för de nordiska språken. Prisutdelningen skedde i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn i november.