I framtiden ska man vid behov kunna använda engelska under presidiemötena i UNR, Ung­domens Nordiska råd. I ett uttalande av UNR, daterat den 14 april, sägs att det nordiska samarbetet ska vara öppet för alla individer i Norden, och inte enbart vara en exklusiv klubb för den som behärskar skandinaviska. Arbetsspråket är fortfarande svenska, norska och danska, men vid behov ska man alltså även kunna använda engelska under mötena. Vi måste acceptera att kunskaperna i de skandinaviska språken sjunker i den yngre generationen, menar UNR i sitt uttalande.