Dansk Sprognævn och Det Danske Sprog- og Litteraturselskab öppnade nyligen en ny webbplats med en mängd information om det danska språket. På www.sproget.dk finns bland annat skrivregler, elektroniska ordböcker, roliga språktest och skrivövningar. Webbplatsen är avsedd för såväl professionella språkbrukare som vanliga språkintresserade.