Fråga: Jag har stött på ordet ifall i meningar som Jag vet inte ifall hon vill ha den? Själv tycker jag att det borde stå om i meningen.

En sådan användning av ifall (i betydelsen ’huruvida’) är vanlig i talspråk, men i skrift kan om gärna användas. Över huvud taget är ifall ett vardagligt ord. I handboken Svenskt lagspråk i Finland påpekas det att ifall bör undvikas i lagtext.