Ibland liknar finskan och engelskan varandra, till exempel när det handlar om att meddela öppettider. Foto: Pixabay

Svenska och engelska är besläktade språk, medan finska hör till en annan språkfamilj. Därför är det naturligt att det finns stora likheter mellan svenska och engelska, medan finskan ofta uttrycker saker på ett helt annat sätt. Så är det emellertid inte alltid.

En frågeställare undrar över en hälsningsfras som hen råkat ut för under coronakrisen: stanna frisk. Det är en fras som känns främmande på svenska, där man hellre skulle säga till exempel hoppas du får vara frisk. Frasen stanna frisk har emellertid en tydlig motsvarighet på finska: pysy terveenä. När frasen används i Finland är det därför troligt att den är en direkt översättning från finska. Man kan dock också hitta ett antal belägg på sverigesvenska nätsidor, och då verkar det sannolikt att det inte enbart är finskan utan också engelskan som stått modell för uttrycket, eftersom engelskan har en motsvarande fras stay healthy. Här har alltså finskan och engelskan fraser som direkt motsvarar varandra, medan man på svenska uttrycker sig helt annorlunda.

”Vi är fulla” fungerar inte på svenska

Samma frågeställare undrar över om man kan tänka sig att en receptionist som vill meddela att ett hotell är fullbokat säger vi är fulla. Det låter främmande och lite komiskt på svenska, eftersom full också har betydelsen ’berusad’. På svenska kan man i stället säga till exempel vi har fullbokat. På finska kan man emellertid säga olemme täynnä, och på engelska är det fullt möjligt att säga we are full utan någon komisk bibetydelse. Betydelsen ’berusad’ gör för övrigt att man inte heller kan säga jag är full när man är mätt, trots att man på finska kan säga olen täynnä och på engelska I’m full. Också i dessa fall motsvarar alltså finska och engelska varandra.

Öppet och stängt

På finska kan man också säga olemme auki och olemme kiinni om restauranger och affärer, och på engelska we are open och we are closed. På svenska är det inte så vanligt att säga vi är öppna eller vi är stängda, även om det förekommer i någon mån. Eventuellt är det pluralböjningen av adjektiven öppen och stängd som ger fraserna en alltför konkret klang. På finska och engelska finns det inget sådant problem. Vissa motsvarande fraser med pluralböjda adjektiv är dock gångbara på svenska, till exempel vi är fullbokade. Här känns adjektivet kanske inte så konkret som i fraserna vi är öppna och vi är stängda. På svenska kan man i stället säga vi har öppet och vi har stängt.

I alla dessa fall finns det alltså stora likheter mellan finska och engelska, medan det är svenskan som avviker.