Fråga: Varifrån kommer det konstiga uttrycket vara i faggorna (t.ex. det är regn i faggorna)? Jag har aldrig hört ordet fagga i andra sammanhang.

Svar: I nutida svenska förekommer fagga i bara uttrycket vara i faggorna men i äldre svenska användes ordet i betydelsen tygtrasa och bylte. Att något är i faggorna, dvs. är nära förestående, betyder ungefär att det finns dolt i klädpaltorna. Birger Stolpe spekulerar i hur uttrycket har uppkommit i boken Analfabeter till Översåtar, Kåserier om ord (Liber 1981): ”Man föreställer sig, att vara i faggorna har uppkommit genom att man har fått syn på en figur av mer eller mindre skumt eller hotfullt utseende – för primitiva folk och personer är det okända och nya alltid misstänkt eller hotande – och sagt sig: ’Kan undra vad den där har (dolt) i faggorna (dvs. paltorna), vad han kan komma dragande med (för olyckor, för elände, för smitta, för ohyra osv.)’.”