Fråga: Heter det i Lofoten eller på Lofoten? Norrmän säger ju i Lofoten, men borde man inte säga på Lofoten på svenska eftersom Lofoten är en ögrupp?

Både i Lofoten och på Lofoten förekommer, men i Lofoten tycks vara vanligast i bruket. Också i en pålitlig källa som Nationalencyklopedin används bägge varianterna, men i Lofoten är vanligast. Regeln om före namn på öar och ögrupper är inte absolut, men i de fall där det finns en tradition för bör man hålla fast vid den. När det gäller Lofoten kanske det inte finns någon sådan tradition.