Hugo Bergroth-priset på 5 000 euro gick i år till professorn i statsvetenskap vid Åbo Akademi, Lauri Karvonen. I prismotiveringen lyfter man fram Karvonens förmåga att på ett klart och begripligt sätt formulera och förmedla vetenskaplig kunskap åt både studenter och den breda allmänheten. Han har skrivit många vetenskapliga verk och läroböcker på svenska och är uppskattad för sina politiska analyser, som han gärna levererar med en dos humor i radio och tv. I motiveringen nämns också att Karvonen har verkat för en levande svenska bland idrottande ungdomar i Åbo och sett till att t.ex. handboll på svenska fått ett lyft. Tack vare sitt välvårdade språk och sitt okonstlade sätt att uttrycka sig utgör han ett föredöme för kommande statsvetare och samhällspåverkare. Med årets pris vill Hugo Bergroth-sällskapet framhålla språkets betydelse för den demokratiska delaktigheten.

Årets Språksporre gick till musikgruppen Arne Alligator & Djungeltrumman, som riktar sig till främst yngre barn. Macke Granberg och Tomas Nyberg är personerna bakom gruppen och till deras kändaste låtar kan räknas Arne Alligator och Torsten med borsten. Med sina texter ger de uttryck för en sorglös språkglädje som sporrar barn att leka med ord. Gruppen är därtill mycket duktig att på sina konserter skapa en dialog med barnen. I sin prismotivering betonar Hugo Bergroth-sällskapet vikten av barnkultur på det egna modersmålet.