Den 18 maj ordnade Hugo Bergroth-sällskapet och Hanaholmens kulturcentrum sin tredje språkvårdsdag. I samband med språkvårdsdagen, som i år hade temat myndigheternas språk, delades Hugo Bergroth-priset ut. Priset gick till  Lena Björklund, som arbetar som översättare och språkkonsult på Tele. Hon har under många år arbetat med att sprida medvetenhet om att det lönar sig att satsa på en levande och uttrycksfull svenska. Genom bl.a. gruppen Telesven har hon arbetat med att skapa och upprätthålla en korrekt svensk teleteknisk terminologi i Finland.

 År 1991 gav pristagaren och Jan-Christer Lindberg ut boken  Översättning av kärlek till svenska, som handlar om översättarens och översättandets villkor i Finland. I boken framhålls vikten av att översätta med tanke på läsarna och deras rätt till ett gott och fungerande språk.

Det första Hugo Bergroth-priset gick till journalisten och radiohallåan Ann-Kristin Schevelew år 1993. I fjol delade Hugo Bergroth-sällskapet ut en språksporre till reklammakaren Christian Hellman.