Det är återigen dags att pricka in årets svensk-finska översättarseminarium. Seminariet arrangeras den 7–8 oktober (obs. datumet) i Finlandshuset (www.finlandshuset.se) i centrala Stockholm. Skriv in seminariet i din kalender och boka din resa redan nu! Nytt för i år är nämligen att var och en bokar sin resa själv.
  
Seminariet inleds med lunch på torsdag och avslutas cirka kl. 17 på fredag. Det blir högklassiga föredrag och intressanta diskussioner, och även tid för umgänge med översättarkolleger. Översättarseminariet är ett ypperligt tillfälle att knyta viktiga kontakter med andra i samma bransch.
  
Såsom tidigare år är det möjligt att i mars söka Kopiosto-stipendium för deltagaravgiften och resekostnader. Priset för seminariepaketet är cirka 490 € (dubbelrum) eller 540 € (enkelrum) för FÖTF-medlemmar och 590 respektive 640 € för icke-medlemmar (inkl. moms.). Annonsen om stipendierna och ansökningsblanketten kommer att finnas på förbundets webbplats www.sktl.net.
  
Översättarseminariet ordnas av Forskningscentralen för de inhemska språken och Finlands översättar- och tolkförbund. Fullständiga program- och prisuppgifter kommer på seminariets webbsidor (under www.focis.fi/su-ru) och i tidningen Kääntäjä-Översättaren i maj.