Fråga: Om ett citat inne i en mening avslutas med ett utropstecken, ska det då dessutom vara punkt efter hela citatet (Hon ropade: ”Kom hit!”.)?

Nej, det behövs ingen punkt när ett insprängt citat med utropstecken avslutar en mening. Det blir alltså Hon ropade: ”Kom hit!” utan punkt. Samma sak gäller om det finns ett frågetecken i citatet: Hon frågade: ”Kommer du hit?”