Fråga: Jag har lagt märke till att det i Finland är vanligt att utelämna hjälpverbet har i bisatser. Ex.: … som drabbat den försäkrade. En tidigare sverigesvensk kollega påstod att utelämnandet innebär att texten får en högre stilnivå, men jag har också hört en äldre finlandssvensk person säga att hjälpverbet inte får utelämnas. Nu undrar jag om har får utelämnas och om utelämnandet påverkar stilnivån.

Det går bra att utelämna hjälpverben har och hade i bisatseri alla stilarter. Enligt Språkriktighetsboken ansåg språkvårdare tidigare att språket fick en stel och högtidlig prägel om man utelämnade de här hjälpverben, men den uppfattningen är numera föråldrad. I dag är det vanligt att har och hade utelämnas i bisatser i alla typer av skriftspråk, och utelämnandet kan inte anses vara stilistiskt markerat.