Fråga: Jag har stött på ordet hivvirus i en text. Ska det faktiskt heta så? Det blir liksom tårta på tårta, eftersom hiv är en förkortning för humant immunbristvirus. Borde det inte heta HI-virus?

Svar: Du har rätt i att det blir en upprepning (en s.k. tautologi). Ändå är hivvirus den form som rekommenderas. Ordet finns rentav upptaget i Svenska Akademiens ordlista. Förkortningen hiv har blivit ett självständigt ord och uttalas som ett sådant; därför skrivs det med små bokstäver. Sedan har detta ord kombinerats med ordet virus, på samma sätt som det kombineras t.ex. med smitta: hivsmitta. – Språket är inte alltid helt logiskt. Det finns också andra fall av tautologi, t.ex. cd-skiva, där d står för disc ’skiva’.