Fråga: Ska vi skriva hiv/HIV med stora eller små bokstäver?

Svar: Båda förkortningarna finns med i Svenska Akademiens ordlista (tolfte upplagan), men bara hivanges som förled i sammansättningar: hiv-drabbad, hiv-test, hiv-virus etc.

Bägge är så kallade initialförkortningar, som består av begynnelsebokstäverna i de ingående orden eller sammansättningsleden (i detta fall human immune deficiency virus, humant immunbristvirus). Det finns dock en skillnad i uttalet. Förkortningen HIV utläses bokstav för bokstav (hå:i:ve:)  sådana initialförkortningar skrivs i allmänhet med stor bokstav om de används som namn (andra exempel är USA, EU, SAOL). Förkortningen hiv däremot utläses som ett normalt ord (hi:v)  initialförkortningar av det slaget skrivs med små bokstäver (aids, radar, laser).

Det är uppenbart att det är hiv som är den vanligare förkortningen – det är också den enda som tas upp i Norstedts förkortningsordbok. Skrivsättet med små bokstäver håller överhuvudtaget på att ta över när det gäller etablerade förkortningar – så rekommenderas små bokstäver till exempel också för initialförkortningar som inte utläses som normala ord men som är självständiga och vanliga uttryck: cd, pc, tv, wc.