Det nya könsneutrala pronomenet hen, som diskuterats så mycket i svenska sammanhang de senaste åren, är nu på väg in också i norskan. Även formen hin förekommer, men norska Språkrådet menar att hen är att föredra, eftersom hin redan finns i norskan i andra betydelser.

Språkrådet ser två sätt att använda hen, vilket i hög grad stämmer överens med de svenska språkvårdarnas syn:

För det första kan pronomenet hen användas om en person som varken känner sig som en han eller en hon.

”Språkrådet har ingenting imot at hen blir brukt på denne måten. Generelt meiner me at me skal ta omsyn til dei me snakkar/skriv med eller om”, skriver Språkrådet på sin webbplats.

För det andra kan det användas som ett alternativ till ”han eller hon” eller ”vedkommande”: ”Det skal veljast ein leiar. Hen skal ha ansvaret for …”. Språkrådet noterar dock att den här användningen är ovanlig i norskan, och ser inte ett stort behov för hen i denna betydelse. En liten varning ger de också: ”Det vil nok òg bli oppfatta som litt avstikkande for mange språkbrukarar.”

Också i danskan har ett könsneutralt pronomen diskuterats, med förslagen hen, høn, huan, hyn och hæn. Inget av dem har emellertid fått något större genomslag i språket.