Schildts & Söderströms går mer aktivt in för användningen av hen i sina läromedel. Minna Levälahti, som arbetar som språkvårdare på förlaget berättar att redaktörerna under det senaste året diskuterat användningen av hen, och nu har man beslutat att acceptera det nya pronomenet i läromedel. Det betyder att man t.ex. i matematikuppgifter kan använda hen i stället för han eller hon för att syfta tillbaka på ordet eleven. Ordet hen används bara om läromedelsförfattaren samtycker.

Förlaget har tänkt sig att hen till en början närmast kommer att finnas i läromedel riktade till äldre skolelever, dvs. högstadie- och gymnasieelever. Orsaken är att han-hon-användningen ska befästas innan man inför hen i elevernas språk.

I jämförelse med hur många gånger pronomenen han, hon, den och det används, är hen ändå mycket ovanligt i böckerna. I Schildts & Söderströms nya matematikserie Linjen finns hen i en matematikuppgift i boken för årskurs 7:

Rita ditt namn eller dina initialer i ett koordinatsystem. Ge koordinaterna till en kamrat och be hen rita din figur med hjälp av dem.

I läroboken i finska för gymnasiet, Kielioppikirja Uudet tuulet 4–6, används också hen i sammanhang där könet inte har någon relevans:

Hän on pienestä pitäen halunnut ryhtyä poliisiksi.
Hen har sedan barnsben velat bli polis.

Vanhemmat säästivät hänet kuulemasta ikävää totuutta.
Föräldrarna besparade hen den trista sanningen.