Första upplagan av Finlandssvensk ordbok utkom år 2000. I slutet av år 2007 utkommer en ny, kraftigt omarbetad upplaga av ordboken. Vi tar tacksamt emot kommentarer och förslag till tillägg och ändringar på adressen handbok@kotus.fi.