Fråga: Vad ska vi numera använda för pronomen för substantiv som kan stå för både män och kvinnor, t.ex. individ, elev, kund? Tidigare skulle man ju i allmänhet använda han.

Svar: I detta jämställdhetens tidevarv kan det vara svårt att veta vilket ersättningsord som är bäst. Att alltid använda han är kanske inte bra, eftersom någon kan reagera negativt på det. Att alltid använda hon är å andra sidan en mycket stark markering. Ibland kanske sammanhanget avgör – det kan ju hända att det i ett aktuellt fall till övervägande del är fråga om antingen manliga eller kvinnliga individer. Helst ska texter i alla fall vara könsneutrala, och därför är det ibland bäst att använda han eller hon (inte ”han/hon”). En bra lösning är ofta att använda pluralformer (eleverna de, dem, deras) och någon gång kan man ty sig till omskrivningar. Kom i alla fall ihåg att människa fortfarande ska ersättas med hon!