Allt fler tyskar drabbas av en underlig sjukdom: Bullerbysyndromet. Det kännetecknas av en längtan efter ett idealiserat, tryggt samhälle, såsom det beskrivs i Astrid Lindgrens böcker om barnen i Bullerbyn. Vad skönt det måste vara att bo i ett falurött trähus vid en iskall sjö …! Kanske är det en orsak till att många tyskar väljer att läsa svenska. Även i Freiburg, Tysklands sydligaste utpost, kan man läsa svenska inom ramen för skandinaviska studier.

Bullerbysyndromet kännetecknas av en längtan efter ett idealiserat, tryggt samhälle, såsom det beskrivs i Astrid Lindgrens böcker.

Helhetsbild av Skandinavien

Den skandinaviska institutionen i Freiburg erbjuder språkkurser i norska, isländska, danska och naturligtvis svenska. Dessutom förmedlar institutionen en helhetsbild av Skandinavien genom kurser om skandinavisk litteratur och kultur, där man behandlar allt från fornnordiska dikter till Sverigedemokraternas uppkomst och nutida filmer som ”Jalla! Jalla!”.

Även den skandinaviska institutionen vid Freiburgs universitet har sin egen lucia.
Även den skandinaviska institutionen vid Freiburgs universitet har sin egen lucia.

Inom svenskundervisningen börjar studenterna med språkkurser, fyra kurser för huvudämnesstudenter och tre för biämnesstudenter. Därefter fördjupas kunskaperna i särskilda kurser i svensk litteratur och realia, och kurserna hålls helt på målspråket.

Den skandinaviska institutionen förfogar över ett stort samarbetsnätverk inom Erasmusprogrammet med Danmark, Island, Norge, Sverige och tre universitet i Finland (Helsingfors, Tammerfors och Åbo). Studenterna får möjlighet att som en del av sina studier studera vid ett av tjugotre deltagande nordiska universitet och kan därigenom dyka in i nordiska samhälls- och universitetskulturer. Samarbetet omfattar också besök av gästdocenter, föreläsare och författare, vilket främjar utbytet av både inom- och utomnordiska perspektiv och forskningsdiscipliner. Vartannat år ordnar institutionen en exkursion till ett område i Skandinavien. I år var resmålen Jylland i Danmark och Färöarna. Bland annat besöker studenterna olika museer och utställningar, lyssnar till föredrag och lär känna olika städer.

Liten och familjär

Den skandinaviska institutionen vid Freiburgs universitet består av en professor (litteraturvetenskap), en universitetslektor (språkvetenskap), tjugofyra övriga medarbetare (språkdocenter, doktorander m.fl.) och cirka tvåhundrasextio studenter. Med språklärare och forskare från Skandinavien, Kanada och USA bildar vi en internationell gemenskap med intensivt utbyte mellan olika kulturer, forskningsområden och forskningsintressen.

Den skandinaviska institutionen är ganska liten, men det är just detta som skapar den familjära och trygga stämningen.

Tillsammans med universiteten i Basel, Zürich, Strasbourg och Tübingen bildar Freiburg det internationella Eucor-nätverket Skandinavistik, som erbjuder seminarier, sommaruniversitet och gemensamma forskningsprojekt och möjliggör aktivt och intensivt utbyte mellan de skandinaviska institutionerna i Schweiz, Frankrike och Tyskland. Jämfört med andra institutioner i Freiburg är den skandinaviska institutionen ganska liten, men det är just detta som skapar den familjära och trygga stämningen.

Skandinaviska seder och traditioner lär man sig inte bara teoretiskt: många engagerar sig i den skandinaviska kören som bl.a. uppträder på festerna som hålls på institutionens takterrass vid terminens början och slut. Höjdpunkten är luciafesten som firas varje år med en konsert och en stor buffé. Även om dagarna i södra Tyskland är nästan lika långa på sommaren och vintern, ordnar institutionen varje år en stor midsommarfest med blomsterkransar, lekar och brasa. Och naturligtvis fikar vi varje vecka i institutionens kafferum!

Vi trivs bra här i vårt lilla Skandinavien, temperaturerna är lite annorlunda och folk är lite pratsammare än i det riktiga Skandinavien, men ändå är Freiburg ett bra ställe att lära sig svenska på. Ni är varmt välkomna att göra ett besök hos oss på skandinaviska institutionen i Freiburg!