Phraseologica bohemica & polonica är en cd-rom med fras- och idiomlistor på tjeckiska och polska. Den tjeckiska listan är från A till O och är översatt till ungerska, finska och svenska. Fraslistan på polska finns från A till Z och är översatt till finska och svenska.

Den polska listan utkom redan 2001 och då var tanken att kartlägga fraseologin i tre Östersjöländer. Materialet utgår från tre polska fraslistor och översättningen till svenska går oftast via de finska fraserna och de svenska översättningarna är ”anpassade till det finlandssvenska språkbruket”. Även den tjeckiska listan, som utkom 2005, är översatt enligt samma principer och har dessutom en ungersk översättning.

I slutet av listorna finns det sökregister för respektive språk, vilket gör att man också kan slå upp svenska och finska fraser och översättningar till de olika språken. Listorna är i pdf-format och det gör att det är lite svårt att hitta den fras eller det ord man är ute efter och dessutom finns det vissa problem med sök­registret.

 

Phraseologica bohemica I & polonica Red. Martti Kahla. JL-types Ky.