Fråga: Betyder fransk visit enbart ’kort besök’ eller har det någon biton av vänsterprassel?

Enligt alla ordböcker som vi konsulterat betyder fransk (eller oftare fransysk) visit helt enkelt ’mycket kort besök’. Ett av exemplen är Utrikesministern är för närvarande på en fransysk visit i Tyskland (Svensk ordbok). Så ordet verkar inte ha någon biton.