I Sverige har man haft en läsambassadör sedan 2011, och nu står Svenskfinland i tur. Modersmålsläraren och barnboksförfattaren Katarina von Numers-Ekman har utsetts till Svenskfinlands första läsambassadör.

Till hennes uppdrag hör bland annat att kartlägga den läsfrämjande verksamhet som redan finns och skapa kontaktytor mellan olika aktörer, så att de som arbetar med barn och läsande kan dela erfarenheter och idéer med varandra. På den inbjudande och pedagogiska webbplatsen bloggar von Numers-Ekman om ämnen som berör barns och ungas läsande.

På webbplatsen hittar du råd, tips och idéer som presenterar konkreta sätt att stödja barns och ungas läsande. Det kan också handla om sätt att synliggöra läsandet i samhället i största allmänhet. Här har man samlat material om olika metoder för att jobba med läsförståelse och lässtrategier i skolan, men föräldrar kan också ha stor nytta av materialet.

Dessutom hittar man ett idékartotek med korta beskrivningar av metoder, projekt, jippon med mera. Den som vill veta mer om hur man kan utvecklas som högläsare hittar också goda råd här. Projektet har också en egen Facebookgrupp man kan gå med i.

Språkbruk frågade den nya läsambassadören hurdan hon själv är som bokläsare.

– I egenskap av modersmålslärare, författare, förälder och samhällsmedlem läser jag olika slags texter mest hela tiden. Ändå längtar jag ständigt efter slukarålderns långa sjok av obruten lästid. Jag är med i två litteraturcirklar och läser ofta böcker som andra läsare rekommenderat. I nattduksbordets travar finns många finlandssvenska och sverigesvenska romaner, men också facklitteratur om språk och litteratur, psykologi eller hälsa. För mitt eget höga nöjes skull och tillsammans med barnen konsumerar jag en hel del barn- och ungdomslitteratur.

– Hufvudstadsbladet läser jag varje dag, Helsingin Sanomat på söndagar och Västra Nyland på nätet då och då. Mina älsklingstidskrifter är Språktidningen, Tidningen Skriva, Opsis barnkultur, Arena och Språkbruk förstås. På Facebook hoppar jag över fåniga test och prioriterar artiklar som vänner och bekanta delar.

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland och Tidningen i skolan har tagit initiativet till projektet, Sydkustens landskapsförbund fungerar som arbetsgivare. Projektet är treårigt och finansieras av Svenska kulturfonden.