Fråga: När en förkortning som skrivs med små bokstäver, till exempel cd, står först i en mening eller en rubrik, hur ska man då skriva den?

 

När förkortningar som normalt skrivs med små bokstäver inleder en mening skrivs de med stor bokstav: Cd-skivan var dyr. Ett undantag utgör förkortningar för enhets- och måttbeteckningar (mm, kg) och förkortningar som består av liten bokstav följd av stor (dB, kHz, pH). De behåller nämligen sitt skrivsätt också när de inleder en mening: pH-värdet var normalt. För klarhetens skull kan man dock gärna undvika att inleda en mening med sådana förkortningar.